Leave Your Message

BioGin saglygy

BioGin ýokumly maddalar we iýmit goşundylary üçin öňdebaryjy öndüriji, gözlegçi, işläp düzüjidir we satyjydyr.

64eeb3c1ja Baý
Tejribe

kompaniýamyz hakda

BioGin ýokumly maddalar we iýmit goşundylary üçin öňdebaryjy öndüriji, gözlegçi, işläp düzüjidir we satyjydyr. Biz köp sanly iýmit goşundy kompaniýalarynda, Funksional Azyk we Kosmetika Önümlerinde işleýäris.

Häzirki wagtda BioGin önümleri ýokary hilli önümlerimiz, bäsdeşlik bahalarymyz we çalt hyzmatlarymyz üçin köp müşderiniň ynamyny gazandy. Biziň edýän tagallalarymyzyň netijesinde indi köp adam has sagdyn we bagtly durmuşda ýaşaýarlar. Müşderilerimiziň saglygy biziň işimiziň esasy düzgünidir. Biziň modelimiz, ÖNÜMLERDEN SAGLYK.

2004
.Yllar
Guruldy
40
+
Countriesurtlary we sebitleri eksport etmek
10000
m2
Zawodyň meýdany
60
+
Hakykylyk şahadatnamasy

Ösümlik esasly saglyk üçin baha zynjyry

BioGin hemmeler üçin sagdyn ömri durmuşa geçirmek üçin ýokary hilli we täsirli bioaktiw maddalary we belok, iýmit süýümi, polisakarid, polifenollar, flawonoidler we alkaloidler we ş.m. tapmak, ösdürmek we öndürmek üçin köp işleýär. , iýmit üçin,iýmit goşundylarywe derman önümleri.

Önüm hakda has giňişleýin öwreniň
tec9gt

Tehnologiýa

Köp ýyllaryň dowamynda köp alymlaryň tehniki gözlegleri we ösüşi arkaly, BioGin iň oňat R&D we MSET® ýaly önümçilik platformalaryny döretdi.Ösümlik esasly(ingredientleri öndürmek üçin tehniki platforma), SOB / SET®Ösümlik esasly(hili ýokarlandyrmak we durnuklylyk üçin tehniki platforma) we BtBLife®Ösümlik esasly(bio-elýeterliligi gowulandyrmak üçin tehniki platforma) we ş.m.

test1vuw
Önümçilik
Öz eýeçiligimizdäki tehnologiýa platformalary we MSET® ýaly akylly dolandyryş ulgamlary bilenÖsümlik esasly, SOB / SET®Ösümlik esaslywe BtBLife®Ösümlik esasly we ş.m. , BioGin üçin howpsuzlygy we ýokary netijeliligi öndürmegi we önümiň hilini we durnukly öndürijiligini üpjün edýär. Şol bir wagtyň özünde önümçilik we hil dolandyryşy, FDA CFR111 / CFR211, ICH-Q7 we beýleki düzgünlere we GMP düzgünlerine berk laýyk gelýär, şonuň üçin önümçiligiň we önümleriň 100% laýyklygyny, 100% yzarlanyşyny, durnukly we barlap boljak hilini hasam üpjün etmek üçin.
csacsduw

Hil kepilligi

Hil BioGin-iň esasydyr we HPLC, UPLC, LC-MS, GC, ICP-MS, HPTLC, DNA (PCR) ýaly iň ýokary standart bilen enjamlaşdyrylan iň oňat QA / QC merkezini döretdi. ), NMR, MS-GCP we beýleki kesgitleýiş gurallary we enjamlary. Mundan başga-da, NSF, IFOS, Eurofins, Covance, SGS we başgalar ýaly halkara üçünji tarap edara gözegçilik we gözegçilik edaralary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy we özara gatnaşyklary ýola goýduk. gözleg we şahadatnamalar önümimiziň hiliniň ylmy, abraýly, 100% yzarlanyp bilinýän we halkara derejesinde ýokary hilli gözegçilik we dolandyryş derejesine ýetmegini üpjün edýär.